top of page

Něco málo o mně

Už od dětství ráda pomáhám různým zvířatům a starám se o slabší zvířecí jedince. Díky svému pohybově omezenému koníkovi jsem získala povědomí o manuálních a pohybových terapiích u zvířat. Našla jsem cestu, na které mohu, alespoň částečně pomáhat zvířatům k navrácení k jejich aktivnímu životu a tím zlepšení jejich celkového welfare. 

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat Acharis

Vybrala jsem si cestu celoživotního vzdělání, začínající komplexním rekvalifikačním kurzem fyzioterapie a rehabilitace pod Asociací fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky (ASOFYREZ). Absolvováním kurzu a splněním závěrečné státní zkoušky jsem získala profesní kvalifikaci 

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. Stala jsem se certifikovaným členem asociace a získala titul CertCAAPR (Certified Czech Association Animal Physiotherapy and Rehabilitation). ​

Ráda Vám pomůžu s problémy Vašeho čtyřnohého kamaráda, ať už bude naším cílem zlepšení pohybu, kondice nebo celkového zdravotního stavu.​ Budu se těšit na vzájemnou spolupráci.

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat Acharis

Vzdělání

2018  

Dornova metoda pro koně a pejsky 

2019  

Pracovní seminář dornovy metody

2020  

Regenerační masáž a pasivní strečink psa

2021  

Bowen - základní stupeň

2022  

Bowen - speciální stupeň pro koně

Webinář - Dogfitness - stavba těla a pohyb

Masáže pro fyzioterapeutickou praxi

80 hodin praxe na rehabilitačním středisku:

Fyzioterapie psů U Filípka - Olomouc

2022 - 2023   

Rekvalifikační kurz fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat

2023  

Seminář: Hojení ran, LCC - rehabilitace, míčková facilitace, hirudoterapie  

VETfair 2023  Seminář: Fyzioterapie:

psí život s handicapem versus život na plno 

Bowen speciální stupeň pro koně - opakování 

Dogfitness pro fyzioterapeutickou praxi

září 2023 - současnost

 spolupráce s rehabilitačním střediskem Fyzioterapie psů U Filípka

2024 - 2025

Komplexní kurz Veterinární fyzioterapie a rehabilitace koní

Pravidelné vzdělání v rámci ASOFYREZ: webináře, kde se dozvídáme o novinkách fyzioterapeutické a  veterinární praxe.

Kurz Fyzioterapie a rehabilitace zvířat jsem absolvovala pod vedením prezidenta asociace MVDr. Aleše Tomka, DipECVN, který nás provedl veterinární neurologií a anatomií svalové soustavy. MVDr. Tomek aktuálně působí na klinice Jaggy v Brně. Ortopedií a anatomií kosterní soustavy nás detailně provedl MVDr. Jan Beránek, DipECVS CertCAAPR MRCVS, který momentálně působí na klinice Kentdale Referrals v severozápadní Anglii.  Veškerými manuálními technikami, rehabilitačními plány a základy dogfitness nás provedla MVDr. Helena Potfajová, Cert. fyzioterapeut Belgie. S regenerací a hojením měkkých tkání, s principy fyzikálních metod a s protetickými pomůcky nás seznámila MVDR. Dorota Lippert, která má vlastní fyzioterapeutickou rehabilitaci v Rosicích u Brna.

bottom of page