top of page

Fyzioterapie a rehabilitace psů  

Fyzioterapie zvířat se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Fyzioterapie vychází z kvalitní znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky a je účinnou metodou, jak předcházet závažným zdravotním problémům Vašich čtyřnohých kamarádů

Zahrnuje komplexní vyšetření zvířete adspekcí (zrakem) a palpací (hmatem) a sestavení individuálního rehabilitačního plánu. 

Fyzioterapii rozdělujeme na pasivní rehabilitaci (masáže, myofasciální techniky, kloubní mobilizace - Dornova metoda, pasivní strečink, fyzikální terapie) a aktivní rehabilitaci (dogfitness, aktivní strečink, asistovaná pohybová terapie)

Relaxační masáž

 • slouží k celkovému uvolnění těla i mysli 

 • dochází ke zrychlení látkové výměny a odstranění toxinů 

 • způsobuje prokrvení svalového a vazivového aparátu

 • pomáhá uvolnění tenze svalů a zlepšuje jejich elasticitu 

 • působí analgeticky, odstraňuje stres a přináší zklidnění 

 • zrychluje regeneraci jak po sportovním výkonu, tak při zdravotních problémech 

Stimulační masáž

 • zvyšuje prokrvení povrchu kůže, zvyšuje teplotu svalů a zvyšuje krevní oběh 

 • využití má u neurologických pacientů s flacidní parézou pro zvýšení svalového tonu, ale také u sportovních pejsků v rámci rozcvičky před výkonem 

20230510_171406_edited_edited.jpg

Mobilizace kloubů

 • tato terapie je indikována při omezeném rozsahu pohybu kloubů (range of motion - ROM) 

 • slouží k uvolnění funkčních blokád 

 • během mobilizace je využíván funkční pohyb, který odpovídá volnímu, svaly vyvolanému pohybu

Pasivní strečink

 • provádí se vždy na zahřátých svalech (po masáži nebo cvičení)

 • pomáhá udržovat lepší ROM kloubů a zlepšovat elasticitu svalů 

 • dochází k relaxaci svalů a rychlejšímu odchodu metabolitů ze svalů

Fyzikální metody

 • využívají různé formy fyzikálních energií k léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu 

 • termoterapie – využívá lokálního působení tepla nebo chladu (vazodilatace nebo vazokonstrikce cév)

 • magnetoterapie – viz individuální sekce

Asistovaná pohybová terapie

 • používá se jako přechod od pasivní rehabilitace k aktivní 

 • je to terapie s pomocí fyzioterapeuta

 • cílem je zvýšit sílu a vytrvalost, zvýšit propriorecepci a neuromuskulární vnímání a připravit tak pacienta na aktivní cvičení  

Dogfitness (aktivní cvičení, posilování)

 • cílem je zlepšení rozsahu pohybu, koordinace a osvalení 

 • posílení středu těla, eliminace asymetrie, zlepšení propriorecepce

 • zlepšení výkonu a vytrvalosti

 • vhodné jak pro pohybově omezené pacienty, tak pro sportovce 

 • využívá balanční pomůcky, kavalety, kužely, propriorecepční chodníčky, přírodní terény

deny_edited.jpg
VideoCapture_20230429-084918.jpg
20230416_190036.jpg

Rehabilitace ortopedického pacienta

V humánní medicíně je běžné, že je fyzioterapie a rehabilitace pacienta nezbytnou součástí jak předoperační přípravy, tak v rámci pooperační péče. Naštěstí se tento trend dostává do povědomí i veterinární medicíny.

Fyzioterapie bývá indikována u pejsků jak v konzervativním režimu, tak v rámci předoperační přípravy a následně po chirurgických zákrocích.

Konzervativní režim

 • řešíme u pejsků, kteří z nějakého důvodu nemohou podstoupit chirurgický zákrok – psí senioři, pejsci s problémy s anestezií nebo v případě chronických obtíží apod.

 • kontrolovaný režim, snížení bolestivosti, zlepšení ROM (range of motion) kloubů, zlepšení nasvalení a obnovení správné biomechaniky pohybu

Předoperační příprava

 • klade důraz na kontrolovaný režim, snížení bolestivosti, zlepšení svalové hmoty, snížení hmotnosti, uvolnění spasmů a seznámení se s rehabilitací

 • čím je lepší stav pacienta před operací, tím je rychlejší rekonvalescence a prognóza po operaci

Pooperační péče

 • pooperační péče je velmi důležitá, a to již v ranné pooperační fázi (první dny po operaci)

 •  rehabilitace v rané pooperační fázi vede k výraznému zlepšení výsledků chirurgie a rychlejšímu průběhu rekonvalescence

 •  analgesie, urychlení ústupu otoku, uvolnění spasmů

 • v dalších dnech a týdnech se rehabilitace zaměřuje na podporu hojení kůže a hlubších tkání, organizaci jizvy, zlepšení ROM kloubů, uvolnění spasmů, rané zatěžování končetiny a aktivní kontrolované posilován

Cílem rehabilitace je obnovení plné funkce končetiny a postupný návrat k běžnému pohybovému režimu.

Rehabilitace neurologického pacienta

Při jakémkoliv podezření na neurologické onemocnění u Vašeho pejska, ihned kontaktujte veterinárního lékaře, který Vás případně odkáže ke specialistovi na neurologii. U neurologického pacienta je VELMI důležitá včasná diagnostika onemocnění.

Rehabilitace neurologického pacienta může být jak v konzervativním režimu, tak po chirurgickém zákroku.

Konzervativní režim

 • je možný u onemocnění, které nevyžadují chirurgii (např. degenerativní myelopatie, polyradikuloneuropatie, výhřez meziobratlové ploténky – st.I-II.)

 •  rehabilitace je velmi individuální v závislosti na daném onemocnění

Pooperační péče

 • u neurologických pacientů je důležitá včasná pooperační rehabilitace – již od druhého dne po operaci – nejčastěji již na veterinární klinice, kde proběhla operace

 • v těchto dnech se řeší kompenzace bolesti, otok, polohování, vertikalizace, ROM kloubů, masáž, stimulace reflexů a péče o močový měchýř

 • v dalších dnech a týdnech je rehabilitace zaměřena na hojení rány, péči o jizvu, masáže, reflexy, péče o močový měchýř, trénink propriorecepce a koordinace a postupný přechod k aktivnímu pohybu

Cílem rehabilitace je návrat k aktivnímu samostatnému držení těla a samostatnému pohybu, zlepšení koordinace a rovnováhy, zpevnění stabilizačních svalů a samostatné vylučování.

Pozor!!!

Fyzioterapie není náhrada veterinární medicíny, proto je nutné při jakémkoliv zdravotním problému nebo náhlém zhoršení stavu, ihned informovat svého veterinárního lékaře. Pro správný průběh fyzioterapie je důležité stanovení diagnózy. 

bottom of page